GDPR (General Data Protection Regulation)

Integritetspolicy  (Informationen uppdaterades den 23 maj 2022.)

Lilla Vilda värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du känner dig trygg med att lämna dina uppgifter till oss.

När du som kund gör en beställning hos Lilla Vilda så ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras. Uppgifterna behövs för att kunna hantera din beställning och adminstrera köpet. Vi delar endast dina uppgifter med andra om det är ett lagkrav eller behövs för ändamålet som vi samlade in dem för (dvs hantera din order, fraktbolagen behöver t ex adressen för att kunna leverera). Bokföringslagen säger att vi ska vi spara dina kontaktuppgifter i minst 7 år.

Om du vill kontakta oss angående vår bearbetning av dina personuppgifter så kan du göra detta via e-post till info@lillavilda.com

1. Varför har vi en integritetspolicy?

Det är viktigt för Lilla Vilda att skydda din personliga integritet. Därför strävar vi efter att alltid skydda dina personuppgifter pе bästa möjliga sätt samt att efterleva gällande dataskyddsföreskrifter. Med hjälp av denna sekretesspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter bearbetas av Lilla Vilda.

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

LillaJenny, (omnämns även som Vilda Jenny, Vilda och som ”vi”, ”oss”), c/o Sjöö, Torngatan 2, 271 36 Ystad är ansvarig för bearbetningen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). (Lilla Vilda och Vilda är registrerade varumärken. Företagets registrerade namn är ”Lilla Vilda” (tidigare ”Vilda Jenny” och innehar F-skatt, är momsregistrerat och följer Svenska köplag. Ägare: Jenny Sjöö.

3. Personuppgifter gällande dig som vi bearbetar

Du ger oss tillgång till vissa uppgifter om dig när du blir kund hos Lilla Vilda, när du handlar i butik eller på lillavilda.com samt när du interagerar med oss på något annat sätt (exempelvis via e-post). Du kan även ge oss tillgång till personuppgifter på grund av andra orsaker. Exempel på sådan information är:

 • Namn
 • Kön
 • Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Fysiska egenskaper (storlek, mått)
 • Produktfeedback och kommentarer (inklusive ostrukturerade kommentarer/information, kontakt via sociala medier/epost)
 • Betalningsinformation (såsom bankkonto om du anger det vid t ex återköp)

Vi samlar även in information om dig när när du besöker lillavilda.com eller när du interagerar med oss på andra sätt. Lilla Vilda bearbetar information såsom:

 • Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinstållningar, geografisk information)
 • Transaktions- och köpinformation (såsom beställningsnummer samt produktval)
 • Köp- och användaregenererad data/e-handelsaktiviteter (exempelvis varor du granskar och klickar på)

4. Information gällande kakor / cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats för att sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Lilla Vilda använder sig av cookies för att förbättra din kundupplevelse samt för att tillhandahålla dig med relevant information på vår hemsida. En cookie berättar även för oss om du har besökt webbplatsen tidigare samt vilka av våra sidor du besökte. Vi använder även tredjeparts cookies som hjälper oss att förstå och analysera hur du använder vår hemsida.

I din webbläsare kan du välja ett alternativ som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa denna cookie. Du kan även välja att inte acceptera några cookies alls. Eftersom olika webbläsare fungerar annorlunda, kan du söka i hjälpmenyn för att finna denna inställning i just din webbläsare. Väljer du att inte acceptera cookies kan det påverka hur du upplever vår hemsidas funktionalitet.

5. Syfte och rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter

Vi bearbetar dina personuppgifter för flera syften. Lilla Vilda bearbetar dina personuppgifter för att:

Administrera dina inköp, vilket innefattar:

 • Ge dig information gällande dina beställningar på lillavilda.com, t ex orderbekräftelser, leveransinfo. etc
 • Leverera dina inköp till den adress du anger
 • Administrera ditt köp 
 • Tillhandahålla kvitton på dina inköp

Tillhandahålla en personlig upplevelse genom att:

 • Skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig (OM du har godkänt nyhetsbrev)
 • Skicka e-post efter avsluta order där du kan lämna ditt omdöme
 • Anpassa din upplevelse på lillavilda.com utifrån ditt beteende och dina preferenser

Administrera ditt konto på vår webbplats.

6. Rättslig grund gällande bearbetning av personuppgifter

Vi bearbetar dina personuppgifter för att fullgöra köpeavtalet med dig som kund. Baserat på denna rättsliga grund bearbetar vi information såsom dina inköp och hur du interagerar med oss.

 • I vissa fall kan Lilla Vilda ha en juridisk skyldighet att bearbeta dina personuppgifter. Detta gäller t ex information om ditt köp för uppfylla krav i enlighet med Bokföringslagen och Konsumentköplagen.
 • Lilla Vilda bearbetar också dina personuppgifter utifrån ditt medgivande. Detta inkluderar marknadsföring såsom direktmarknadsföring, nyhetsbrev och kundundersökningar.

Du är aldrig skyldig att ge oss tillgång till dina personuppgifter, men om du inte ger oss tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte att kunna efterleva vårt avtal eller efterleva våra åtaganden till dig. Utan adress kan vi t ex inte leverera din order.

7. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar inte dina uppgifter för marknadsföringssyfte, men dina personuppgifter kan komma att delas med parter som bearbetar personuppgifter å våra vägnar. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

 • Leverantörer av IT-system såsom lillavilda.com och dess underleverantörer gällande utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar.

Vi överför även dina personuppgifter till oberoende personuppgiftsansvariga:

 • Samarbetspartners för att hantera betalningar från Lilla Vildas kunder använder vi oss av leverantörer för att säkerställa säkra betalningslösningar.

8. Under hur lång tid lagras dina personuppgifter?

Vi kommer inte att bearbeta dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning, regelverk, praxis eller statliga beslut. Exempelvis kan uppgifter komma att lagras längre om sе krävs i enlighet med Konsumentköplagen eller Bokföringslagen. Personuppgifter lagras och bearbetas i Lilla Vildas:s IT-system.

9. Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information gällande vilka personuppgifter vi bearbetar rörande dig samt även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter gällande dig ska rättas. Under vissa förhållanden, till exempel om bearbetningen inte längre är nödvändig för de syften som anges eller om du återkallar ditt samtycke, har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära att vi begränsar vår bearbetning av dina personuppgifter. Du har också under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig, såsom de har tillhandahållits oss, i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Du har när som helst rätt att häva hela eller delar av ditt givna samtycke gällande bearbetning av personuppgifter, vilket börjar gälla samma dag som ditt hävande, såvida ytterligare bearbetning inte krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att invända mot bearbetning av personuppgifter som syftar till profilering och direktmarknadsföring. All kommunikation och alla åtgärder som vidtas av Lilla Vilda i förhållande till dina rättigheter tillhandahålls utan kostnad. I fall av uppenbart ogrundade eller orimliga krav, förbehåller Lilla Vilda dock sig rätten att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att ge ut denna information eller vidta den begärda åtgärden, eller att vägra att vidta den begärda åtgärden.

Om du har några klagomål gällande vеr bearbetning av dina personuppgifter har du rätt att framföra ett klagomål till den svenska Datainspektionen, www.datainpektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet som övervakar Lilla Vildas hantering av personuppgifter.