GDPR (General Data Protection Regulation)

Vilda* värnar om våra kunders personliga integritet och i enlighet med det nya integritetspolicy GDPR (General Data Protection Regulation) som är en ny dataskyddslag i EU så har vi uppdaterat informationen gällande hanteringen av dina personuppgifter. GDRP gäller från och med den 25 maj 2018. Jag vill att du känner dig trygg med att lämna dina uppgifter till oss.
När du som kund gör en beställning hos Vilda så ger du ditt samtycke till att dina order- och adressuppgifter så som namn, adress, e-postadress och mobilnummer plus eventuella mått lagras. Uppgifterna behövs för att kunna hantera din beställning och adminstrera köpet. Vi delar endast dina uppgifter med andra om det är ett lagkrav eller behövs för ändamålet som vi samlade in dem för (dvs hantera din order, fraktbolagen behöver t ex adressen för att kunna leverera). Bokföringslagen säger att vi ska vi spara dina kontaktuppgifter i minst 7 år.
 
Jag, Jenny Sjöö är ensam ägare av företaget* och ansvarig för att de uppgifter du lämnar lagras säkert hos oss. Skickar du in bilder och annan ärenderelaterad information så kommer vi att be om separat godkännande från dig om vi vill publicera dessa, de lagras annars inte.
 
Vill du bli borttagen ur vårt register eller har frågor kontakta mig på info@lillavilda.com
 
Vänliga hälsningar
Jenny Sjöö
 
*Lilla Vilda och Vilda är registrerade varumärken. Företaget Vilda Jenny innehar F-skatt, är momsregistrerat och följer Svenska köplag. Vilda Jenny, Torngatan 2 271 36 Ystad