TÄVLINGSVILLKOR SOCIALA MEDIER

Villkor och regler för Lilla Vildas tävlingar i sociala medier.

Tävlingen organiseras av Lilla Vildas och är inte på något sätt sponsrad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.

Tävlande ska generellt vara bosatt i Sverige och vara över 18 år. 

Du som deltar i tävlingen godkänner att vi lägger upp ditt förnamn, användarnamn och tävlingsbidrag på Lilla Vildas sociala medier och hemsida samt ev. visar på bild i vår fysiska butik i Ystad.

I tävlingar som anordnas av Lilla Vilda, deltar du alltid avgiftsfritt och utan köpkrav.

Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.

Släkt och närstående till LillaVildas ägare tillåts inte att delta i Lilla Vildas tävlingar på sociala medier.

Profilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms regler.

Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan tas bort av oss utan förvarning.

Samtliga vinnare utses eller lottas ut av Lilla Vilda, beslutet kan inte överklagas.

Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från. Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande eller via e-post till oss på info@lillavilda.com uppge kontaktuppgifter, adress för leverans av vinsten.

När du deltar i tävlingarna godkänner du Lilla Vildas tävlingsregler och villkor.

Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår https://lillavilda.com/gdpr/

Lilla Vildas tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning.